ankieta
Logo BIP
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl/sp/container//baner3.jpg
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl/sp/container//stop-zw-z-wf.jpg
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl/sp/container//owoce.jpg
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl/sp/container//mleko-logo.png
 • Odwiedziło nas: 134774 osób
 • Do końca roku: 12 dni
 • Do wakacji: 182 dni

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

KANGUR MATEMATYCZNY


Międzynarodowy konkurs

matematyczny odbędzie się

w czwartek 19 marca o godzinie 9.00

Uczniowie klas II-VI chętni do udziału
,
proszeni są o zgłaszanie się do swoich

nauczycieli matematyki

lub wychowawców

do dnia 9 stycznia
.

Koszt udziału wynosi 8 zł. 

 

 Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

   

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

  

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

  

Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”


 
UWAGA! UWAGA!


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI PRZERW DO MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA Z OBIADÓW W NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWCE, WPROWADZA SIĘ

NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW OD WTORKU, 7.10.2014r.:

 

 

NR LEKCJI

GODZ.

1. LEKCJA

godz. 8:00 – 8:45

2. LEKCJA

godz. 8:55 – 9:40

3. LEKCJA

godz. 9:50 – 10:35

4. LEKCJA

godz. 10:50 – 11:35

5. LEKCJA

godz. 11:45 – 12:30

6. LEKCJA

godz. 12:40 – 13:25

7. LEKCJA

godz. 13:40 – 14:25

8. LEKCJA

godz. 14:35 – 15:20

9. LEKCJA

godz. 15:25 – 16:10

 

 

 


Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

 

Ważne informacje

 

 • Nr polisy HDA12901574  

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia – w załączeniu

 • Maksymalne wypłaty - w załączeniu

 • Assistance – w złączeniu

 

Możliwość zgłaszania szkód :

 

 • telefonicznie przez infolinię 801-102-102 w.2-2 (koszt rozmowy z tel. stacjonarnego jeden impuls bez względu na czas rozmowy )  z komórki 22 566 55 55 w.2-2 (koszt wg taryfy operatora ) - rozmowy nagrywane

 • przez Internet www.pzu.pl

 • bezpośrednio u agenta obsługującego ubezpieczenie szkoły

   Agent PZU S.A
  Elżbieta i Marek Bargieł
  ul. Wolności 20, 58-160 Świebodzice

  od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00 , w soboty od 09:00 do 14:00
  74 854 71 81 kom. 603 065 684
  email: ebargiel@agentpzu.pl

 

Do zgłoszenia szkody należy przygotować dane:

 


- nr polisy : HDA 12901574,
- dane osoby poszkodowanej:  imię , nazwisko, pesel, adres,
- opis zdarzenia (ustnie ),
- dokumentację medyczną np. karta informacyjna,
- nr konta rodzica/prawnego opiekuna, telefon kontaktowy,
-inne dane wymagane przy zgłoszeniu.

 

 Infolinia poda zgłaszającemu nr szkody, który to numer będzie służył do kontaktu z PZU SA w związku ze zgłoszoną szkodą.

Klient otrzyma pismo o przyznanym odszkodowaniu ( i wypłatę na konto ) lub ewentualnie inne informacje związane ze szkodą.

 


 

Pozostałe informacje w zakładce "RADA RODZICÓW"
Wyniki akcji Góra Grosza

czytaj więcej

Dzień Pluszowego Misia

 

W dniu 25 listopada obchodziliśmy w szkole Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia uczniowie klas pierwszych przynieśli  do szkoły swoich pluszowych ulubieńców i wraz z misiami uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią psycholog i panią pedagog. Podczas spotkania w świetlicy uczniowie mogli przedstawić swoje pluszaki, opowiadali o tym, za co tak bardzo lubią misie, jak szanują swoje zabawki i w czym pluszowe misie pomagają dzieciom. Przy piosenkach i wierszykach  dzieci i misie bawiły się doskonale

Mikołajki, Mikołajki


Mikołajki – to dzień, który lubią zarówno dzieci jak i dorośli. Któż z nas nie lubi dostawać prezentów! Ponieważ w naszej szkole są same grzeczne dzieci, więc wszystkie otrzymały upragnione upominki. Rozdawał je Mikołaj razem ze swoim pomocnikiem – pięknym Elfem. Uczniowie zadowoleni i podekscytowani oglądali otrzymane prezenty. Były tam słodycze, maskotki, książki, gry, owoce.

czytaj więcej

Ważne informacje z filmikami instruktażowymi znajdują się pod tym linkiem : http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

 

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się dnia 1 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00

Opracowanie: szkolnastrona.pl